תקנון

[cws-row cols=1 id="cols1" margin_left="27"][col span=12][cws-widget type=text title=""]

1. כללי

(א) אתר סופר בוק (להלן: "האתר") שפותח ומופעל ע"י חברת א.ל.י ישראל בע"מ (להלן: "סופר בוק"), משמש כחנות מקוונת לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט.

(ב) בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

(ג) הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין סופר בוק. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

2. אודות המכירות

(א) סופר בוק מאפשרת לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים.

(ב) עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מכירה", מחיר המחירון של המוצר למכירה (להלן "דף המכירה").

(ג) כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר. לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש ל"מבצע הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

עם ביצוע הפעולה תבצע חברת הסליקה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה, ההזמנה תירשם במחשבי סופר בוק וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "החשבון שלי" שבאתר כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה.

חשוב להבהיר, הרשמה, קנייה לסופר בוק מהווה אישור מבצע הפעולה, להיכלל ברשימת לקוחות סופר בוק, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הפרסומי הישיר של סופר בוק.

יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את סופר בוק. הרישום שנרשם במחשבי סופר בוק יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

(ד) במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה באימייל. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של סופר בוק לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה סופר בוק זכאית לבטל את ההזמנה באופן חד צדדי.

(ה) במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא כי ייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, תחשב הפעולה כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש, היה והלקוח בחר באפשרות שייווצר עמו קשר טלפוני לצורך ביצוע קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של סופר בוק בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהיה סופר בוק זכאית לבטל את ההזמנה.

(ו) סופר בוק תציג באתר פרטים כגון תיאור המוצר, מחיר המוצר, אחריות על המוצר וזמן אספקה בקשר למוצרים ולשירותים.

לפרטים נוספים ובירורים, ניתן לפנות לשרות לקוחות בטלפון ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 10 להלן, רשאית סופר בוק לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

3. שיטות המכירה

(א) – מכירה רגילה

1. היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.

2. הגולש בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.

3. יובהר ויודגש, השלמת הליך מכירה, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

4. במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.

4. אספקת/הובלת המוצרים

(א) סופר בוק תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת ביצוע ההזמנה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

סופר בוק תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים. סופר בוק מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

(ב) סופר בוק לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאיהספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של סופר בוק שביתות השבתות וכיו"ב.

(ג) באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית סופר בוק תהא רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

(ד) התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו סופר בוק תבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.

(ה) זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

(ו) סופר בוק רשאית לגבות דמי משלוח על כל המשלוח שחזר בהתראת "לא נידרש" ו/או, לרבות גביית דמי ביטול על סך 5% או 100  הנמוך מבניהם.

(ז) רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהחנות ביד חרוצים 10, ירושלים בין השעות 9-16. 

דע: בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחנות ממנה נרכש המוצר על חשבונו.

5. שירות לקוחות

(א) בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות, אנו מזמינים אותך לפנות לשרות הלקוחות של האתר.

(ב) לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של סופר בוק בדואר

אלקטרוני  info@superbook.org.il

נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

6. כשרות להשתמש באתר

(א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

(ב) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

(ג) המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל או מחוצה לה.

7. שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

(א) כדי לרכוש מוצר, יש לבחור למלא כתובת דואר אלקטרוני וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.

(ב) מעבר לשימוש הנ"ל סופר בוק מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. סופר בוק תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

(ג) סופר בוק נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, סופר בוק לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

8. ביטול עסקה/מכירה

(א) מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן,

תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")

(ב) לשם נוחיות המשתמש בלבד, להלן התנאים והדרך בא יכול מבצע הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע:

* ברכישת שירות  בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

(ג) ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לשרות הלקוחות של האתר סופר בוק.

(ד) תוצאות הביטול עקב פגם:

ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם במוצר, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת האתר סופר בוק, תחזיר סופר בוק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את המוצר, יעמידו לרשות סופר בוק, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.

(ה) תוצאות הביטול שלא עקב פגם:

ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, תחזיר סופר בוק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם.

יובהר ויודגש, דמי הביטול שיכול יגבו ע"י סופר בוק.

קיבל מבצע הפעולה את המוצר, ידאג להחזרתו לסופר בוק במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהחנות לחברת השילוח

יובהר ויודגש: ביטול העסקה ע"י מבצע הפעולה כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה.

(ו) אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותה של חברת סופר בוק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

(ז) האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

(ח) האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על סופר בוק אחריות כ"עוסק" בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

(ט) סופר בוק תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

1. במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

2. במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים המוצעים למכירה.

3. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.

4. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציינו בעת ההרשמה למכירה.

(י) אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאים סופר בוק לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור סופר בוק ו/או מי מטעם לא תהא אחראית ולא תשא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

9. תנאים נוספים

(א) נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את מפעילי החנויות ו/או את סופר בוק. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

(ב) סופר בוק אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

סופר בוק אינה מתחייבת כי הקישורית (link) בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.

(ג) סופר בוק ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר לרבות ברכישה במסגרת הליך המכירה הפומבית, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז סופר בוק שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. בנוסף על כך, סופר בוק לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.

כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.

(ד) אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של סופר בוק ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם כן סופר בוק נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

(ה) פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

(ו) אין בהצגת המוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י סופר בוק.

(ז) רישומי המחשב של סופר בוק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

10. שונות

(א) התקנון עודכן לאחרונה בתאריך ‏ ‏1.08.2018 וניתן לשינוי בכל עת ע"י סופר בוק, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

קנייה מהנה צוות סופר בוק

מדיניות ביטולים והחזרות

(א) כל הרוכש מוצר ו/או זוכה במכירה באתר המכירות סופר בוק רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן").

(ב) להלן בקצרה כללי הביטול (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים):

1.  ברכישה של מוצר  מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר.

2.  ברכישת שירות  בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה, ובלבד שביטול כאמור

      ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

(ג) ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני.

(ד) תוצאות הביטול עקב פגם: במקרה של ביטול עקב פגם תחזיר סופר בוק בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה דמי ביטול כלשהם. אם קיבלתם את המוצר, יש להעמידו סופר בוק.

(ה) תוצאות הביטול שלא עקב פגם: במקרה של ביטול שלא עקב פגם, תחזיר סופר בוק תוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, יבטל את החיוב בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר מוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מבניהם. אם קיבלתם את המוצר, עליכם החובה להחזרת המוצר ל סופר בוק במקום עסקו, על חשבונכם.

חשוב לציין, כי תחויבו בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח ממחסני סופר בוק לחברת השילוח.

יובהר ויודגש: ביטול העסקה כפוף לכך שהמוצר ישוב למחסני האתר סופר בוק באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

דעו: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

מדיניות משלוחים, עלויות משלוח, ומעקב חבילות

אנו שמחים שבחרתם להזמין דרך אתר האינטרנט של סופר בוק. לנוחותכם להלן פרטים שיסייעו לכם להבין מהי הדרך הקלה והנוחה עבורכם לקבל את המוצרים שהוזמנו:

קיימות מספר דרכים לקבל את המוצרים שהוזמנו:

משלוח:

עלויות המשלוח בארץ תלוית במספר גורמים:

1. בסכום הזמנה מינימאלי שנקבע ע"י סופר בוק. (אשר רשאית לשנות את הסכום לפי רצונה.)

2. בסוג המשלוח שבחרתם

3. דואר רשום  בד"כ 7- ימי עסקים והחבילה מגיעה לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים

הזמנים מתייחסים למין הרגע שהחבילה נשלחת.

עלות המשלוח לדואר רשום – 21.5 ש"ח

תנאי משלוח החל מ– 1.08.2018

זמן אספקה

זמן האספקה המשוער לקבלת החבילות בדואר רשום הוא ברוב המקרים 7 ימי עסקים. יחד עם זאת, ישנם מוצרים מסוימים שזמן האספקה שלהם גבוה מ 7 ימים ויכול להגיע עד 30 ימי עסקים, וזאת בהתאם לזמן האספקה שצוין ליד המוצר הנדון בעת ביצוע ההזמנה. מוצר עם זמן אספקה גבוה, יקבע את הזמן המשוער של קבלת החבילה. ניתן לפצל את ההזמנה לשני משלוחים אך אז יחולו על המשלוח השני דמי משלוח מלאיםיחד עם זאת, חשוב לנו להדגיש, כי אנו עושים את מירב המאמצים להוציא את החבילה מוקדם ככל האפשר, על מנת שתוכל ליהנות מהמוצרים שרכשת.

כל חבילה שיוצאת מסופר בוק מקבלת מספר משלוח  שיישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפק הלקוח.

מספר המשלוח הוא לבירור באתר רשות הדואר.

יש להקיש את מספר המשלוח באזור המתאים באתר רשות הדואר ולראות היכן החבילה נמצאת בכל רגע נתון, ובכך לדעת מתי היא הגיעה לסניף הקרוב למקום מגוריכם.

כאשר יש ברשותכם מספר זה ניתן לגשת אתו לסניף הדואר האמור ולאסוף את החבילה  ללא צורך לחכות להודעת הסניף.

משהו לא מובן?

ניתן לשלוח מייל לשירות הלקוחות: info@superbook.org.il

[/cws-widget][/col][/cws-row]