דפי צביעה


דפי צביעה לחג הפסח

כפיר נוי וגיזמו

הורידו והדפיסו

לוחות הברית

הורידו והדפיסו

משה ואהרון בחצר פרעה

הורידו והדפיסו

משה והסנה הבוער

הורידו והדפיסו

קריעת ים סוף

הורידו והדפיסו

דפי צביעה לחג הפורים

המלך אחשוורוש

הורידו והדפיסו

גיזמו וכפיר

הורידו והדפיסו

נוי כפיר וגיזמו

הורידו והדפיסו

מרדכי היהודי

הורידו והדפיסו

דמויות חג הפורים

הורידו והדפיסו

אסתר המלכה ונוי

הורידו והדפיסו

אסתר המן ואחשוורוש

הורידו והדפיסו

דפי צביעה נוספים

גדעון וכפיר

הורידו והדפיסו

אליעזר, רבקה וכפיר

הורידו והדפיסו