משה

משה הוציא את בני ישראל העבדים ממצרים בעזרת אלוהים מלא החסד. לאחר יציאתם הדרמטית דרך ים סוף החלה ההרפתקה האמיתית ואמונתם באלוהים הכול יכול עמדה למבחן. משה, כמנהיג עם ישראל, ניצב אל מול אתגרים רבים, חלקם התרחשו שבני ישראל הגיעו להר סיני.