גלריה

דוד

גוליית

בית קוונטום

כפיר, נוי וגיזמו

משה

משה ולוחות הברית

משפחת קוונטום

משה כועס

משה והסנה הבוער

אהרון וכפיר